Phone number & Fax:

02-157-4941-5, 02-157-4946

Mobile number:

08-1928-8994, 06-6095-9422,06-6095-9798, 06-6095-1651

Opening times:

Mon - Fri: 9.00 - 17:00

E-mail address:

tavekungroup@gmail.com

ทวีคูณ กรุ๊ป ประกอบด้วย

บริษัท ทวีคูณ อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท ทวีคูณ โฮลดิ้ง แอซเซ็ท จำกัด

เป็นผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งอาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนรับเหมาติดตั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยทีมสร้างที่มีความสามารถ
ชำนาญงาน ฝีมือประณีต สร้างความสวยงาม โดดเด่นให้แก่อาคารฯ ได้เป็นอย่างดี เทคนิคเฉพาะตัวที่ต้องการทีมช่างที่มีความรู้ ความสามารถ
มีความชำนาญงาน เข้าใจถึงเทคนิคเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น งานประกอบติดตั้งจึงจะบรรลุผลสำเร็จ

ทวีคูณ กรุ๊ป (TAVEKUN GROUP) มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20ปี มีความมั่นใจในทีมงานช่างที่มีความรู้ ความสามารถ ชำนาญงาน
และจำนวนทีมงานที่พร้อมสำหรับงานรับเหมาขนาดใหญ่ และความพร้อมสำหรับทีมงานสนับสนุน

TAVEKUN GROUP SERVICES

อลูมิเนียมคอมโพสิต

อลูมิเนียมคอมโพสิต

อลูมิเนียมคอมโพสิต (ALUMINIUM COMPOSITE) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ นิยมติดตั้งเพื่อตกแต่ง อาคารสำนักงาน โรงแรมขนาดใหญ่ โชว์รูม ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม ฯลฯ เพื่อความสวยงามโดดเด่นและมูลค่าเพิ่มของตัวอาคาร สำหรับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตชนิดทนความร้อนสูง (ALUMINIUM COMPOSITE) มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ช่วยป้องกันอัคคีภัยในระดับหนึ่งด้วย

ฝ้าเพดานอลูมิเนียม (ALUMINIUM CEILING)

ฝ้าเพดานอลูมิเนียม

ฝ้าเพดานอลูมิเนียม (ALUMINIUM CEILING) ซึ่งผลิตจากอลูมิเนียมเกรดสูง ทนทานจากการกัดกร่อน สามารถทำความสะอาดเพื่อขจัดคราบสกปรก ฝุ่นละออง และแบคทีเรีย มีหลากหลายรูปแบบ สี และขนาดให้เลือกใช้งาน

ระแนงอลูมิเนียม

ระแนงอลูมิเนียม

ซึ่งผลิตจากอลูมิเนียมเกรดสูง ทนทานจากการกัดกร่อน สามารถทำความสะอาดเพื่อขจัดคราบสกปรก ฝุ่นละออง และแบคทีเรีย มีหลากหลายรูปแบบ สี และขนาดให้เลือกใช้งาน

งานหลังคา (ROOFING

งานหลังคา (ROOFING) จัดจำหน่าย

แผ่นมุงหลังคาชนิด แผ่นเหล็กอลูซิงค์ไม่เคลือบสี (METAL SHEET) แผ่นเหล็กอลูซิงค์เคลือบสี (CLEAN COLORBOND XRW. STEEL) แผ่นมุงหลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง ตลอดจนลูกหมุนระบายอากาศไฟเบอร์กลาสรวมทั้งรับเหมาติดตั้ง

รางน้ำไฟเบอร์กลาส

รางน้ำไฟเบอร์กลาส

เป็นรางน้ำที่ผลิตจากไฟเบอร์กลาส มีความทนทานต่อความร้อนจากรังสี U.V. มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่เป็นสนิม ประการสำคัญ สามารถออกแบบให้กลมกลืนกับตัวอาคารอย่างลงตัว

Partners

Alpolic
steel solar group
Fameline
Metal Supply
Knuaf
Sika
BP
Four Star

Customer

Alpolic
steel solar group
Fameline
Metal Supply
Knuaf
Sika
BP
Four Star
BP
Four Star
BP
Four Star
BP
Four Star
BP
Four Star
BP
Four Star