| ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (Enco) ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต