| ปั๊มแก๊ส หจก. ตากสินโกบอลดีวีลอปเม้นต์ พุฑธมณฑล 7