อุปกรณ์ตัดแผ่นคอมโพสิท

   ภาพแสดงลักษณะการตัดแผ่นคอมโพสิท